Edukator – Centrum Usług Pedagogicznych I Punkt Przedszkolny Miś Uszatek

Edukator – Centrum Usług Pedagogicznych I Punkt Przedszkolny Miś Uszatek

Nasze Centrum Usług Pedagogicznych stawia na pierwszym miejscu szczęście i dobro każdego z naszych Podopiecznych. Posiadamy bogate doświadczenie w pracy z dziećmi oraz nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje zawodowe. Do potrzeb maluchów podchodzimy indywidualnie i z zaangażowaniem, wspierając dzieci w pokonywaniu trudności szkolnych i przedszkolnych. Nasze zajęcia wzmacniają percepcję słuchową i funkcje wzrokową, wspierają rozwój ruchowy i emocjonalny oraz poprawiają koncentrację i zdolność logicznego myślenia.

Prowadzimy terapie wad wymowy, logopedyczne gry i zabawy oraz ćwiczenia dla dzieci z dysleksją. Pracujemy także z maluchami nadpobudliwymi. Dobieramy terapie indywidualnie do potrzeb każdego wychowanka. Współpracujemy z dziećmi, przedszkolami i szkołami. Trwają zapisy do naszej nowej placówki w Grodzisku Mazowieckim. Państwa pociechy znajdą tam profesjonalną opiekę, ciekawy program dydaktyczny oraz mnóstwo atrakcji. Zapraszamy.

Usługi Dla Dzieci:
• terapia logopedyczna,
• logopedyczne zabawy grupowe i indywidualne,
• opieka dzienna na godziny,
• zajęcia wspomagające edukację wczesnoszkolną i przedszkolną,
• ćwiczenia wspomagające czytanie i pisanie,
• wspomaganie koncentracji i pamięci,
• przygotowanie do sprawdzianów i kartkówek,
• wyrównywanie zaległości edukacyjnych,
• pomoc przy odrabianiu lekcji,
• imprezy okolicznościowe: urodziny, imieniny,

Usługi Dla Rodziców
• opieka dzienna na godziny,
• konsultacje i porady pedagogiczne,
• diagnoza pedagogiczna i logopedyczna,
• promowanie literatury dla rodziców i dzieci,
• wyjazdy wakacyjne,
• terapia zaburzeń mowy u dorosłych,

Usługi Dla Przedszkoli
• zajęcia adaptacyjne dla kandydatów do przedszkola,
• zajęcia wychowawczo-dydaktyczne,
• logarytmika i logopedia,
• zajęcia integracyjne,
• zabawy i ćwiczenia wspomagające pisanie i czytanie,

Usługi Dla Szkół
• zajęcia opiekuńczo wychowawcze - świetlica,
• logopedia,
• zastępstwa okolicznościowo - czasowe w klasach 0-III,
• zajęcia integracyjne dla klas 0-IV,
• szkolenia dla placówek oświatowych,
• promowanie podręczników szkolnych i książek dla dzieci i młodzieży,