Fundacja Pomocy Rodzinie Gwiazdeczka

Fundacja Pomocy Rodzinie Gwiazdeczka
Przedszkole Integracyjne “Tajemniczy Ogród”
Stwarzamy każdemu maluchowi szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań. Stąd bogata oferta zajęć dla dzieci.
Właściwe przygotowanie dziecka do następnego etapu edukacyjnego, jakim jest nauka w szkole podstawowej osiągamy poprzez różnorodne formy kształtowania i stymulowania rozwoju, szczególnie w aspekcie jego rozwoju fizycznego, aktywności twórczej, poziomu wiedzy o otaczającym go świecie oraz zachowań społeczno – emocjonalnych. Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.
1. Wspieramy rozwój osobowości w zgodzie z własnym systemem wartości, który respektuje prawa innych, wartości uniwersalne, przyjęte normy oraz daje możliwość samorealizacji.
2. Jesteśmy otwarci na potrzeby dzieci i rodziców.
3. Wspieramy aktywność poznawczą i twórczą.
4. Uczymy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.
5. Wspieramy rozwój wrażliwości emocjonalnej i wyobraźni.
6. Wspieramy samowychowanie, samokształcenie i kierowanie własnym rozwojem.
7. Wychowujemy dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami.
8. Wspieramy prospołeczne i prozdrowotne działania dziecka.
9. Jesteśmy otwarci jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola – partnerska współpraca z rodziną dziecka.
10. Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom.
11. Wykształcona kadra w każdej z naszych placówek sprawuje profesjonalną opiekę nad dziećmi pełnosprawnymi oraz niepełnosprawnymi.
Zapewniamy
1. Pełną opiekę nad dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.
2. Atrakcyjne opłaty.
3. Cztery posiłki dziennie.
4. Zajęcia dla dzieci w małych grupach.
5. Ciepłą, domową atmosferę.
6. Objęcie dziecka opieką w ramach wczesnego wspomagania rozwoju wraz ze wszystkimi terapiami.
Podstawowy pakiet edukacyjny:
 • gimnastyka,
 • kształcenie słuchu,
 • taniec,
 • zajęcia umuzykalniające,
 • opieka psychologa,
 • opieka logopedy,
 • zajęcia plastyczne.
Rozszerzony pakiet edukacyjny:
 • język angielski,
 • terapie zajęciowe (terapia ręki, trening koncentracji uwagi, itp.),
 • integracja sensoryczna,
 • wczesne wspomaganie rozwoju,
 • dogoterapia (zajęcia z przeszkolonym psem).

Kadra

W naszym warszawskim przedszkolu integracyjnym pracuje wykwalifikowana kadra, która stwarza dzieciom optymalne warunki do rozwoju przy wykorzystaniu różnorodnych form i metod otwartego stylu pracy. W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują wiele pomocy dydaktycznych. Stosując nowatorskie metody pracy realizują wybrany program dydaktyczno-wychowawczy, pozwalający na dobre przygotowanie absolwentów do podjęcia nauki w szkole. Wychowawcy posiadają wykształcenie i niezbędne kwalifikacje pozwalające na profesjonalną opiekę nad dziećmi pełnosprawnymi jak i niepełnosprawnymi.

Żłobek Integracyjny “Tajemniczy Ogród”
W Tajemniczym Ogrodzie stworzyliśmy miejsce, gdzie Państwa dziecko otoczone jest czułą i troskliwą opieką wykwalifikowanego personelu, a Maluszki czują się bezpiecznie, gdyż priorytetem jest rozwijanie ich osobowości i umiejętności zgodnie z ich potrzebami oraz indywidualnym tempem rozwoju, a wszystko to w warunkach bytowych zbliżonych do domowych.
Nasz żłobek integracyjny w Warszawie to miejsce stworzone z myślą o dzieciach w wieku od 1 do 3 lat. Wykształcona kierunkowo kadra wychowawców sprawuje profesjonalną opiekę nad dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi, które w naszej placówce uczą się wspólnie funkcjonować, bawić się i poznawać razem świat.
 • Troszczymy się o rozwój umysłowy dziecka, wyrabianie orientacji, elementarnych stosunków wielkości, przestrzeni i czasu.
 • Rozwijamy myślenie, mowę oraz zapoznawanie się z otaczającym środowiskiem i przyrodą.
 • Troszczymy się o stan zdrowia, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego.
 • Ze szczególnym naciskiem troszczymy się o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci.
 • Gwarantujemy dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną.
 • Rozwijamy wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci..
 • Wspomagamy indywidualny rozwój dziecka
 • Dbamy o odpowiednie żywienie.

Oferujemy

1. Pełną opiekę nad dziećmi.
2. Atrakcyjne opłaty.
3. 5 posiłków dziennie.
4. Zajęcia dla dzieci w małych grupach.
5. Opiekę psychologa.
6. Opiekę logopedy.
Zajęcia
 • gimnastyka
 • kształcenie słuchu
 • taniec
 • zajęcia umuzykalniające
 • dogoterapia
 • angielski poprzez zabawę\
 • zajęcia plastyczne

Nasze atuty

1. Zapewniamy zróżnicowane diety: bezglutenową, bezmleczną, bezjajeczną, wegetariańską oraz ogólną.
2. Umożliwiamy zostawienie maluszków, które chodzą w pieluchach.
3. Umożliwiamy zostawienie dzieci, które są w trakcie odpieluchowywania.
4. Umożliwiamy zostawienie dzieciaczków, które są alergikami.
5. Umożliwiamy nocnikowanie.
6. Organizujemy występy i uroczystości dla rodziców.
7. Codzienne czytamy bajki – przed snem i nie tylko.

Klub Malucha GWIAZDECZKA
Kadrę pedagogiczną naszego Klubu malucha w Warszawie tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli, posiadających pełne kwalifikacje pedagogiczne w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Nasza misja
Zapraszamy dzieci w wieku 1,5 – 4 lat
1. Zapewniamy dzieciom rozwój w optymistycznym środowisku.
2. Zapewniamy opiekę nad dziećmi, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
3. Tworzymy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.
4. Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz przyjętymi powszechnie normami społecznymi i moralnymi.
5. Zaszczepiamy u dzieci radość ze spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
6. Ukazujemy dzieciom wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponują oraz kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie.
7. Wyposażamy w wiedzę i umiejętności, które ukształtują odpowiednie postawy i nawyki.
8. Zapewniamy opiekę logopedy oraz psychologa, którzy współpracują  nami na stałe.
9. Codziennie prowadzone są zajęcia dodatkowe (plastyka, podstawy j. angielskiego, gimnastyka, taniec, zajęcia umuzykalniające).
Warunki lokalowe
Nasz Klub Malucha mieści się na Pradze Południe, w budynku dwukondygnacyjnym o powierzchni 150 m. Duży nacisk kładziemy na estetykę sal i całego wnętrza, domowy klimat oraz wyposażenie całego budynku.
Przedszkole posiada:
• salę zabaw,
• salę na zajęcia dodatkowe,
• szatnię,
• łazienkę przy sali,
• kącik relaksacyjny,
• 2 pomieszczenia do wydawania posiłków,
• plac zabaw spełniający wszystkie wymogi i normy bezpieczeństwa.
Godziny pracy
Klub Malucha zapewnia opiekę przez:
 • cały rok,
 • 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00,
 • w trybie zmianowym.

Gwiazdeczka jest nieczynna w dni ustawowo wolne od pracy, święta oraz 24 grudnia (Wigilia).Fundacja Pomocy Rodzinie GWIAZDECZKA
Prowadzimy pomoc społeczną, głównie rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zajmujemy się również wyrównywaniem szans społecznych tych osób. Nasza fundacja pomocy rodzinie w Warszawie prowadzi szereg działań służących dobru każdego potrzebującego rodzica i dziecka.
Co robimy?
1. Działamy na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Prowadzimy promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.
3. Propagujemy naukę i edukację poprzez organizację zajęć dla dzieci w Warszawie.
4. Dbamy o rozwój wykształcenia i kompetencji zawodowych.
5. Organizujemy wypoczynek dla dzieci i młodzieży (zapewniamy pełną opiekę nad dziećmi).
6. Dbamy o promocję zdrowia i zdrowego trybu życia.
7. Zapewniamy upowszechnianie kultury i sztuki, kultury fizycznej oraz sportu.
8. Przeciwdziałamy patologiom społecznym.
9. Rozwijamy oraz utrzymujemy kontakt i współpracę między grupami społecznymi.
10. Zapewniamy promocję integracji społecznych.
11. Działamy na rzecz integracji europejskiej.
12. Organizujemy i promujemy wolontariat.
Nasza fundacja pomocy rodzinie GWIAZDECZKA w Warszawie przyjmie każdą POMOC!
Jak mogę pomóc?
Będziemy ogromnie wdzięczni za każdą pomoc, jaką nas Państwo obdarzą. Wszystkie otrzymane środki z darowizn są wykorzystywane na cele statutowe Fundacji.
Konto bankowe: 71 1020 1127 0000 1402 0154 2091
1. Wolontariat
2. Pomoc materialna w postaci zabawek, artykułów papierniczych, książek i filmów (niezwykle przydatne pomoce przy organizacji zajęć dla dzieci)
3. Pomoc materialna w postaci sprzętu RTV AGD oraz mebli
Przekaż 1% podatku
Jesteśmy ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO. Nasza Fundacja figuruje w wykazie organizacji uprawnionych do uzyskania 1% podatku.
Zyskanie przez naszą Fundację statusu OPP daje nam możliwość otrzymywania co roku 1% podatku wystarczy w odpowiedniej rubryce wpisać nasz KRS 0000322134.

Kontakt do placówek

Dyrekcja : telefon. 602 704 119, 22 374 15 26, 22 394 99 10

Tajemniczy Ogród

Przedszkole Integracyjne - ul. Serocka 10, 04-333 Warszawa, Praga Południe, telefon na placówkę - 22 392 91 82, adres email - serocka@onet.pl

Żłobek Integracyjny - ul. Lubieszowska 5, 04-308 Warszawa, Praga Południe, telefon na placówkę - 22 392 91 83, adres email - lubieszowska@onet.pl

Fundacja i Klub Malucha

Fundacja Pomocy Rodzinie GWIAZDECZKA

siedziba - ul. Hetmańska 12, 04-305 Warszawa, Praga Południe, telefon do Prezesa - 608 126 119, email do Fundacji - gwiazdeczka.eu@gmail.com

Klub Malucha Gwiazdeczka - ul. Hetmańska 12, 04-305 Warszawa, Praga Południe, telefon na placówkę - 22 423 44 98, adres email - hetmanska@op.pl

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane
25 Lutego, 2016

Świetne miejsce. Super opieka. Dużo ciekawych zaj?ć.

Ewa 

Świetne miejsce. Super opieka. Dużo ciekawych zaj?ć.

25 Lutego, 2016

Bardzo dobre warunki. Swietna kadra. Super opieka w żłobku. Dużo ciekawych zajęć z dziećmi.

Ewa 

Bardzo dobre warunki. Swietna kadra. Super opieka w żłobku. Dużo ciekawych zajęć z dziećmi.

23 Lutego, 2016

Rewelacyjne miejsce, Panie - ciocie bardzo kreatywnie spędzają z dzieciakami czas. Polecam szczerze wszystkie trzy placówki. Mój Karolek przeszed

Kasia 

Rewelacyjne miejsce, Panie - ciocie bardzo kreatywnie spędzają z dzieciakami czas. Polecam szczerze wszystkie trzy placówki. Mój Karolek przeszedł przez Klub Malucha, potem Żłobek i uczęszczał do Przedszkola, więc wiem co piszę. Uwielbiał tam chodzić. POLECAM :-) i pozdrawiam Panie - ciocie !

02 Kwietnia, 2015

Świetna, profesjonalna opieka,miłe wnętrze,małe grupy.

Wojciech 

Świetna, profesjonalna opieka,miłe wnętrze,małe grupy.

4.8 5.0 4 4 Świetne miejsce. Super opieka. Dużo ciekawych zaj?ć.

Kontakt

ul. Hetmańska 12
04-305 Warszawa
mazowieckie

Telefon: 602-704-119, 608-126-119
www.gwiazdeczka.eu


Dodatkowe adresy:

Kontakt do placówek

Dyrekcja : telefon. 602 704 119, 22 374 15 26, 22 394 99 10

Tajemniczy Ogród

Przedszkole Integracyjne - ul. Serocka 10, 04-333 Warszawa, Praga Południe, telefon na placówkę - 22 392 91 82, adres email - serocka@onet.pl

Żłobek Integracyjny - ul. Lubieszowska 5, 04-308 Warszawa, Praga Południe, telefon na placówkę - 22 392 91 83, adres email - lubieszowska@onet.pl

Fundacja i Klub Malucha

Fundacja Pomocy Rodzinie GWIAZDECZKA

siedziba - ul. Hetmańska 12, 04-305 Warszawa, Praga Południe, telefon do Prezesa - 608 126 119, email do Fundacji - gwiazdeczka.eu@gmail.com

Klub Malucha Gwiazdeczka - ul. Hetmańska 12, 04-305 Warszawa, Praga Południe, telefon na placówkę - 22 423 44 98, adres email - hetmanska@op.pl

Lokalizacja

Rodzaj usług