Niepubliczne Przedszkole Akademia Maluchów

Niepubliczne Przedszkole Akademia Maluchów

Niepubliczne Przedszkole ,,Akademia Maluchów” w Słupsku otoczone jest zielenią i dużym zacisznym ogrodem przedszkolnym, wyposażonym w sprzęt rekreacyjny zachęcający do spontanicznych i kreatywnych zabaw. Przedszkole w procesie kształcenia i wychowania stwarza odpowiednie warunki dające dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju, rozbudzania zainteresowań dzieci wykorzystując ich indywidualną osobowość, wrodzony potencjał uzdolnień. Sale przedszkolne są bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne, kąciki tematyczne, sprzęt multimedialny. Przedszkole działa w oparciu o własną koncepcję pracy ukierunkowaną na wszechstronny rozwój i aktywność dzieci oraz wspomaganie rozwoju z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Oferta przedszkola ukierunkowana jest na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci poprzez wprowadzanie programów własnych i zajęć dodatkowych: plastycznych, języka angielskiego, rytmiki, tanecznych, prozdrowotnych a także udział w przeglądach, turniejach, konkursach i festiwalach. Przedszkolaki odnoszą sukcesy w konkursach plastycznych prozdrowotnych, ekologicznych.

Absolwent Przedszkola “Akademia Maluchów” oprócz opanowania wiedzy i umiejętności określonej w podstawie programowej, zna elementy języka angielskiego, interesuje się nauką, zna i respektuje normy społeczne, współdziała w zespole, zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia, potrafi działać na rzecz środowiska naturalnego, czuje się patriotą, Polakiem i Europejczykiem.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane
10 Czerwca, 2014

W przedszkolu dzieci czują się jak w domu, jest miła atmosfera, przedszkolaki rozśpiewane,tu dzieci rozbudzają swoje zainteresowania, zdobywają

Agnieszka 

W przedszkolu dzieci czują się jak w domu, jest miła atmosfera, przedszkolaki rozśpiewane,tu dzieci rozbudzają swoje zainteresowania, zdobywają wiedzę, nabywają właściwe postawy. Dyrekcja i personel bardzo kompetentny i zawsze uśmiechnięty.

5.0 5.0 1 1 W przedszkolu dzieci czują się jak w domu, jest miła atmosfera, przedszkolaki rozśpiewane,tu dzieci rozbudzają swoje zainteresowania, zdobywają wiedzę, nabywają właściwe