Przedszkole Wesołe Misie

Przedszkole Wesołe Misie

Nasze Przedszkole zapewnia profesjonalną i troskliwą opiekę nad dziećmi, miłą atmosferę i bezpieczeństwo. Na pierwszym miejscu stawiamy dobro i szczęście naszych wychowanków, wspieramy ich indywidualny rozwój intelektualny, fizyczny i emocjonalny. Dokładamy wszelkich starań, by każde dziecko czuło się tu tak samo dobrze, jak w domu rodzinnym. Zatrudniamy doświadczonych pedagogów. Placówka spełnia surowe standardy i wymagania. Prowadzimy ciekawe zajęcia, które stymulują rozwój dziecka oraz przygotowują je do dalszej edukacji szkolnej.

Zajęcia są prowadzone kameralnie, z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu oraz Elementów Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Prowadzimy m.in. gimnastykę korekcyjną, bajkoterapię, rytmikę oraz zajęcia językowe. Uczymy poprzez zabawę. Zapewniamy zdrowe wyżywienie dostosowane do potrzeb dietetycznych dziecka. Przedszkole jest czynne w godzinach 7:00 -18:00. Zapraszamy do zapisów.

Metoda Dobrego Startu - Metoda ułatwiająca naukę pisania i czytania.
W sposób łatwy i przyjemny poprzez zabawę, dziecko stymuluje rozwój intelektualny, motoryczny i emocjonalny.

Elementy Ruchu Rozwijającego V. Sherborne - W czasie ćwiczeń i zabaw ruchowych u dzieci kształtuje się poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialność, wrażliwość, wiara we własne możliwości i umiejętności. Dzieci stają się bardziej otwarte, łatwiej nawiązują kontakty z rówieśnikami jak i dorosłymi osobami.

Gimnastyka korekcyjna - Celem zajęć jest: kształtowanie nawyków prawidłowej postawy u dzieci, wyrabianie u dzieci postawy skorygowanej podczas wszystkich czynności życia codziennego, wdrażanie do rekreacji ruchowej uwzględniającej elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub istniejących u dzieci.

Świat barw i kolorów” - Zajęcia plastyczne to świetny sposób na rozwój osobowości dziecka. Rozwijają talent i wyobraźnię, uwrażliwiają na sztukę. Są sposobem do wyrażania własnych myśli i obserwacji. To źródło radości, pewności siebie i poczucia własnej wartości. Zajęcia plastyczne są twórczą inspiracją, zabawą i okazją do poznania szeregu pomysłów kształtujących dobre nawyki do nauki i życia codziennego. Kształtują relacje społeczne. Stają się inspiracją do wspólnego spędzania czasu wolnego zarówno z rówieśnikami jak i w gronie rodzinnym. Dzieci rozbudzają swoją wrodzoną ciekawość, stają się bardziej aktywne, chętnie współpracują z innymi i przejawiają własną inicjatywę.

Bajkoterapia - Baśnie i bajki mają duży wpływ na harmonijny rozwój dziecka, wspierają jego osobowość, dają poczucie bezpieczeństwa. Kształtują cechy społeczne dzieci, umiejętność życia i działania wśród ludzi, współdziałania z otoczeniem przyrodniczym, roztaczania opieki nad starszymi i słabszymi ludźmi. Uczą podporządkowania się prawom rządzącym w zespole. Wyrabiają poczucie odpowiedzialności zaufanie, przywiązanie i szacunek dla dorosłych. Baśnie kształtują i aktywizują wyobraźnię wpływając na procesy intelektualne oraz emocjonalne dzieci.

Grafomotoryka - Zajęcia ukierunkowane są na wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk, wyuczenia zdolności skupienia uwagi, patrzenia, wzmacniania koncentracji, poprawę koordynacji wzrokowo- ruchowej, wspieranie rozwoju małej motoryki, kształtowanie orientacji przestrzennej, rozwijanie wszechstronnego rozwoju wrażliwości twórczej. To świetny sposób na rozwój osobowości dziecka. Jest źródłem radości, pewności siebie i poczucia własnej wartości.

Rytmika - Zajęcia przenoszą w magiczny świat muzyki.

Język angielski - Program Powszechnej Dwujęzyczności; wykorzystuje pierwszą na świecie, przełomową, ale jednocześnie najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie, równolegle do języka ojczystego.

Zapewniamy przyjazną domową atmosferę, troskliwą opiekę, oraz komfort
i bezpieczeństwo, doświadczoną kadrę pedagogiczną.

Wspomagamy rozwój emocjonalny, poznawczy, społeczny, a także otwartość dziecka na ludzi i świat.

Posiadamy bardzo dobre warunki lokalowe oraz własny plac zabaw. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dziecko czuło się dobrze, swobodnie i wyjątkowo. Prowadzone przez nas zajęcia będą dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane