Niepubliczny Żłobek na Pradze „Akademia Zosi”

Niepubliczny Żłobek na Pradze „Akademia Zosi”
Zapraszamy dzieci w wieku od roku do 3 lat. W naszych żłobkach dbamy nie tylko o bezpieczeństwo i rodzinną atmosferę, ale także o wszechstronny rozwój dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju muzycznego. Oferujemy zabawy z elementami edukacji, instrumentacji, plastyki i języka angielskiego a także codzienne Muzyczne Poranki: umuzykalnienie metodą Suzuki, Gordona i Bajkowskiej; Baśniowe Opowieści Muzyczne oraz program nauki j. angielskiego „Ola & John”.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011r,  zapewniamy opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie. Do zadań żłobka należy zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do domowych, w tym – czynności pielęgnacyjnych, działań opiekuńczo – wychowawczych oraz edukacyjnych przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji odpowiednimi do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. W naszych żłobkach dzieci mają okazję uczestniczyć w życiu grupy rówieśników, nawiązywać pierwsze znajomości i przyjaźnie, uczyć się zasad współżycia społecznego i kształtować prawidłowe nawyki higieniczne i zdrowotne.
W ofercie  Poradni Rodzinnej mamy poradnictwo pedagogiczne, rodzinne i socjalne, wsparcie psychologiczne, mediacje, doradztwo prawne i konsultacje w sprawach „Niebieskich Kart”.  Dbamy bowiem nie tylko o dzieci, ale także o całe rodziny. Zapewniamy  opiekę w godzinach: 7:30 – 17:30 i całodzienne wyżywienie.
Miesięczny koszt pobytu dziecka wynosi 1250 zł + 12 zł dziennie za wyżywienie. Gwarancją miejsca w grupie będzie dokonanie wpłaty wpisowej w wysokości 300, którą przeznaczamy na przygotowanie materiałów do zabaw edukacyjnych i zajęć plastycznych dla dziecka. Przelewu należy dokonać na rachunek:
Credit Agricole 69 1940 1076 6291 8673 0000 0000.

 

- język angielski - konwersacje dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej - codziennie, od poniedziałku do piątku, godz. 14, cena - 15 zł;
- ewentualne lekcje indywidualne po wcześniejszym uzgodnieniu - od godziny 13, cena - 35 zł.
- zajęcia rytmiczno - umuzykalniające metodą Suzuki, połączone z nauką gdy na skrzypcach - soboty godz. 15, cena 35 zł.
pon.-piąt.:
13:00 - 19:00

sob.-niedz.:
11:00 - 15:00
15:30 - 19:00

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane

Kontakt

ul. Białostocka 24 lok 115
03-741 Warszawa
mazowieckie

Telefon: 502-529-484, 796-288-766


Dodatkowe adresy:
Akademia Zosi
Hiacyntowy Dom


Kontakt
1. Niepubliczny Żłobek na Pradze „Akademia Zosi”
ul. Białostocka 24 lok 115 Warszawa - Praga Północ;
2. Niepubliczny Żłobek Muzyczny "Hiacyntowy Dom"
ul. Szeroka 9, Warszawa - Wesoła.

Lokalizacja