Sztuki Walki Dla Dzieci

Pierwszym powodem, dla którego rodzice zapisują dzieci na sztuki walki jest samoobrona, jak również kształtowanie pozytywnych cech charakteru.

Zbiorowe zajęcia treningowe dobrze wpływają na dzieci nieśmiałe. Dzieci takie uczą się funkcjonowania w grupie. Dzieciom nadpobudliwym ruchowo i emocjonalnie zajęcia sztuki walki dostarczają możliwości rozładowania energii nagromadzonej w trakcie pobytu w szkole, czy przedszkolu.

Na zajęciach kształtowane są właściwe postawy moralne i intelektualne oraz rozwijana jest sprawność fizyczna. Wykonywane ćwiczenia zawierają w sobie elementy akrobatyki, zapasów, jugo, gimnastyki korekcyjnej oraz gier i zabaw grupowych.

Dzieci poprzez systematyczne uczestniczenie w zajęciach uczą się:

od strony fizycznej: wykonywania podstawowych ćwiczeń sprawnościowo-ruchowych jakimi są przewroty, podskoki, przysiady, skłony, przejścia, przetoczenia oraz uczestniczenia w różnego rodzaju grach i zabawach zadaniem których jest wyuczenie umiejętności szybkiego reagowania, poprawa refleksu, orientacji i nauka podejmowania szybkich decyzji.

od strony psychicznej: dyscypliny, wytrwałości, koncentracji, wiary we własne możliwości, pokonywania strachu, współpracy w grupie, zamiłowania do sportu, pozytywnych zachowań w duchu rywalizacji fair play.

Trenując pod okiem doświadczonego wykwalifikowanego trenera dziecko czerpać będzie ze sztuk walki ogromne korzyści, które wpłyną pozytywnie na jego charakter oraz zdrowie.

Wiek dziecięcy to wspaniały moment do rozpoczęcia swojej przygody ze sztukami walki.

W obecnych czasach gdzie problemem społecznym jest nadwaga, wady postawy widoczne u dzieci w najmłodszym wieku czy brak wiary w siebie, trening staje się skutecznym narzędziem w rozwijaniu właściwych postaw.

 

Zapraszamy na zajęcia pokazowe!

Pierwsze zajęcia BEZPŁATNE

Trener: Zbigniew Wyszyński

Telefon: 602 774 556

info@akademialwa.pl

www.akademialwa.pl