Nigdy nie wyśmiewaj dziecięcych prób nawiązania rozmowy