Mit: DWUJĘZYCZNE DZIECI ZACZYNAJĄ MÓWIĆ PÓŹNIEJ NIŻ JEDNOJĘZYCZNE