Mit: Pewne języki są bardziej prymitywne od innych…